Blog

Waarom krijg ik geen urenbeperking?

Voorwaarden voor urenbeperking bij arbeidsongeschiktheid

gesprek uwv

Bij het doorlopen van de papieren van het UWV krijgen veel van onze re-integratiespecialisten steevast de vraag: “Waarom krijg ik geen urenbeperking, want ik kán helemaal niet acht uur op een dag werken.”

Het is ook best verwarrend. Je bent uitgevallen wegens ziekte, je kunt geen volledige werkdag werken en toch stelt de verzekeringsarts dat je dat wel kunt.

In dit blog leggen wij je uit hoe dit zit.

Home2

Duidelijk beeld van je belastbaarheid

Tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid wordt vooral gekeken of je weer terug kunt keren in je eigen werk. Daarbij wordt vaak een opbouwschema gehanteerd. Bij het re-integreren lukt het soms helemaal niet om meer te werken dan een bepaald aantal uur per dag. Ook niet in andere werkzaamheden bij je huidige werkgever of werkzaamheden bij een andere werkgever. Als dit zo is, dan staat dat netjes verwoord in je re-integratieverslag.

Rif icon two persons text bubble

Dan komt de dag van de keuring. Tijdens het gesprek met de verzekeringsarts vertel je hoe het de afgelopen tijd is gegaan. Wat je beperkingen zijn, waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven en over de rustmomenten die je nodig hebt. Al met al geef je de verzekeringsarts een zo duidelijk mogelijk beeld.

Vervolgens gaat de verzekeringsarts aan de slag met je medische dossier en stelt hij een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op. Daarin staan de beperkingen die je hebt ten aanzien van werk. Hoewel je in het gesprek echt goed hebt benadrukt dat je niet meer de hele dag kunt werken, staat in de FML toch dat je minimaal acht uur per dag kunt werken.

Hoe komt dat toch?

Rif icon doc checkmark

Het zit zo: als je voor de WIA-keuring bij het UWV komt, staat al vast dat je het eigen werk niet meer kan doen. Er wordt gekeken wat je beperkingen zijn en welk werk je hierbij nog wel kunt uitvoeren. Daarbij wordt uitgegaan van acht uur per dag, veertig uur per week. Ook als je voorheen parttime werkte. De verzekeringsarts moet zich houden aan protocollen en standaarden die zijn opgesteld om je belastbaarheid in kaart te brengen. Om te bepalen of jij in aanmerking komt voor een urenbeperking is door UWV een standaard opgesteld: de Standaard Duurbelastbaarheid in arbeid.

Voorwaarden voor een urenbeperking

Standaard Duurbelastbaarheid

In de Standaard Duurbelastbaarheid in arbeid staat beschreven wanneer een urenbeperking kan worden aangenomen. Dit gebeurt niet ‘zomaar’, puur omdat de verzekerde dat zegt. Er moeten goede gronden en aanwijzingen voor zijn.

Op grond van drie aanwijzingen kan een urenbeperking worden aangenomen:

1 | Storing in de energiehuishouding

Bij een stoornis in de energiehuishouding moet er sprake zijn van de medische noodzaak tot rustmomenten op een dag.

Dit punt is weer onderverdeeld in drie mogelijke manieren, namelijk:

 • Een tekort aan energie, bijvoorbeeld bij ernstige hart- en longaandoeningen;
 • Een te groot energieverbruik, bijvoorbeeld bij auto-immuunziekten of kanker;
 • Bij verminderde mogelijkheden om te kunnen herstellen van vermoeidheid, zoals bij slaapstoornissen.

Het moet wel duidelijk zijn dat dit een negatief effect heeft op het leven overdag.

2 | Preventief

Preventief wordt een urenbeperking toegekend bij aandoeningen die zorgen voor het optreden of de toename van ziekteverschijnselen – als er langer moet worden gewerkt dan voor jou mogelijk is. Ook weer op basis van een medische aandoening die je hebt.

Daar is bijvoorbeeld sprake van als je altijd over je eigen grenzen gaat en dit, ondanks langdurige behandeling, niet onder controle krijgt. Een preventieve urenbeperking hangt vaak samen met je mentale gezondheid.

3 | Verminderde beschikbaarheid

Bij verminderde beschikbaarheid is er vaak sprake van een intensieve behandeling waardoor iemand minder uur per week kan werken. Het gaat dan echt wel om een langdurige behandeling die enkele dagdelen per week noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan intensieve therapie of een revalidatietraject.

Het belang van een medische onderbouwing

Als je voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan kan een urenbeperking worden aangenomen. Dit gaat in blokken van twee uur. Bij bijvoorbeeld “enigszins beperkt, kan gemiddeld ongeveer acht uur per dag werken” wordt bedoeld dat je tussen de dertig en veertig uur kunt werken. En zo gaat dat steeds met twee uur omlaag.

Om in aanmerking te komen voor een urenbeperking moet dit medisch en objectief aantoonbaar zijn. Zorg dus voor een goede medische onderbouwing als je van mening bent dat dit voor jou geldt. Is dit niet mogelijk, dan krijg je ook geen urenbeperking

Sterk in nieuw werk

Vrijblijvend adviesgesprek

Benieuwd wat we voor jou op het gebied van 2e spoor re-integratie kunnen betekenen? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact op met onze re-integratiespecialist.

Veel gestelde vragen over urenbeperking

Wat is een Advies medische urenbeperking ?

Een Advies medische urenbeperking betekent dat UWV onderzoekt hoeveel uur per week je met een ziekte of handicap kan werken. Binnen de doelgroep ‘medische urenbeperking’ vallen mensen die niet meer dan 30 uur per week kunnen werken.

Wat zijn de voorwaarden voor een urenbeperking?

Er zijn drie voorwaarden waarop getoetst kan worden:

 1. Storing in de energiehuishouding: bij een stoornis in de energiehuishouding moet er sprake zijn van de medische noodzaak tot rustmomenten op een dag;
 2. Preventieve urenbeperking: deze geldt bij bij aandoeningen die zorgen voor het optreden of de toename van ziekteverschijnselen – als er langer moet worden gewerkt dan voor jou mogelijk is. Ook weer op basis van een medische aandoening die je hebt;
 3. Verminderde beschikbaarheid: bij verminderde beschikbaarheid is er vaak sprake van een intensieve behandeling waardoor iemand minder uur per week kan werken.

Waarom moet ik 40 uur per week werken als al vaststaat dat ik niet meer kan werken?

Als je voor de WIA-keuring bij het UWV komt, staat al vast dat je je huidige werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren. Er wordt gekeken wat je beperkingen zijn en welk ander werk je hierbij nog wel fulltime zou kunnen uitvoeren. Daarbij wordt uitgegaan van acht uur per dag, veertig uur per week. Ook als je voorheen parttime werkte.

De verzekeringsarts moet zich houden aan protocollen en standaarden die zijn opgesteld om je belastbaarheid in kaart te brengen. Om te bepalen of jij in aanmerking komt voor een urenbeperking is door UWV een standaard opgesteld: de standaard ‘Duurbelastbaarheid in arbeid’.

Wat is de standaard 'Duurbelastbaarheid in arbeid?'

De verzekeringsarts onderzoekt je duurbelastbaarheid, dus hoe lang kun je per dag werken, per week en hoeveel pauzes heb je nodig op een dag. Hiervoor gebruikt de verzekeringsarts de zogenaamde standaard ‘Duurbelastbaarheid in arbeid‘.

Wat is de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)?

Een Functionele Mogelijkheden Lijst is een andere benaming voor een belastbaarheidsprofiel. Hiermee beoordeelt de bedrijfsarts (of verzekeringsarts) of je belastbaarheid past bij de werkbelasting van taken en functies. De FML bevat geen medische gegevens.

Op basis van deze FML krijgt de re-integratie vorm en wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Ook geeft het duidelijke richting om functies te zoeken die vallen binnen je belastbaarheid en passen bij je opleiding en ervaring.

De belastbaarheid wordt bepaald aan de hand van 6 categorieën:

 1. Persoonlijk functioneren: kun je bijvoorbeeld zelfstandig taken uitvoeren en hoe snel kun je dit;
 2. Sociaal functioneren: hoe goed kun je samenwerken en omgaan met eventuele conflicten;
 3. Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen;
 4. Dynamische handelingen: welke mogelijkheden heb je om bepaalde bewegingen te maken met je handen en armen;
 5. Statische houdingen: wat zijn je mogelijkheden om in een bepaalde houding te werken;
 6. Werktijden: hoeveel uur kun je werken (per week, per dag en periodes per dag).
Bel ons