Nieuw passend werk voor uw medewerker?

Riforce > Programma onderdelen

Programmaonderdelen

Het 2e spoor re-integratietraject van Riforce.nl bestaat uit individuele gesprekken en online ontwikkeltools. Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties door de medewerker volgt hij/zij specifieke programmaonderdelen en maakt tussentijds opdrachten. Alle onderdelen vullen elkaar aan, zodat deze elkaar positief versterken.

Het basistraject duurt 3 maanden, daarna wordt maandelijks - in overleg - bekeken of verlenging noodzakelijk is om de re-integratie succesvol af te ronden.

Mix van persoonlijke gesprekken en online tools
De gesprekken vinden elke 2 à 3 weken plaats, op locatie of op een van onze 17 kantoren. Uw medewerker krijgt inhoudelijke ondersteuning en thuisopdrachten; bovendien ontstaat er zo regelmaat in het proces. Daarnaast is er volop ruimte voor afstemming via telefoon, e-mail of videobellen.

Duidelijke rapportages en advies door de re-integratiespecialist
Afhankelijk van de situatie en de duur van het traject, schrijft de re-integratiespecialist voortgangsrapportages na een periode van 3, 6 en 9 maanden. Indien van toepassing biedt hij tevens ondersteuning bij het aanvragen van een WIA-uitkering en bij bezoek aan een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV. Na afronding van de opdracht ontvangt u een duidelijke eindrapportage en evaluatie. Hiermee voldoet u ook aan de eisen van het UWV.

Wilt u tussentijds persoonlijk overleggen, dan staan wij daar altijd voor open!

Het programma omvat:

 • Volledige toegang tot het vacatureplatform Jobport:
  • Medewerkers krijgen vlot inzage in welke beroepen relevant zijn en welke vacatures actueel zijn in de regio.
  • Inzicht in de sollicitatieactiviteiten door de medewerker.
  • Tests voor meer zelfinzicht en verbeterpunten.
 • Jobhunting: binnen en buiten onze vaste netwerken zoeken wij actief en gericht naar passende functies.
 • Cliëntvolgsysteem Rapasso: als werkgever heeft u realtime inzage in de sollicitatieactiviteiten van uw medewerker, de gespreksverslagen en tussentijdse rapportages. Rapasso is 24/7 toegankelijk, AVG-proof en gebruikersvriendelijk.
 • Ruime mogelijkheden om gevarieerde loopbaantests te maken.
 • NCOI Academy: uw medewerker volgt online trainingen en cursussen die in samenwerking met gecertificeerd opleidingsinstituut NCOI groep zijn ontwikkeld.