Blik op Werk keurmerk

Hoge klant- en cliëntwaardering voor team Riforce

Oa3a3775 1

Blik op Werk keurmerk voor Riforce

Sinds 2022 is het team van Riforce in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk. Het onafhankelijk kwaliteitsinstituut Blik op Werk toetst doorlopend of dienstverleners in duurzame arbeidsparticipatie voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

De erkenning volgt op een klanttevredenheidsonderzoek dat van april 2021 tot maart 2022 liep. Na afloop van een outplacement of 2e spoortraject ontvingen onze opdrachtgevers en cliënten een online vragenlijst. Uit dit onderzoek blijkt dat onze klanten ons waarderen met een 8,4, wat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!

Jaarlijks volgt er een update op deze onderzoeken, zodat we scherp zicht houden op de klantwaardering en eventuele verbeterpunten.

Blik op Werk cijfer

Aandacht voor wat jij belangrijk vindt

Uit het onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek dat is gehouden onder cliënten en opdrachtgevers is gebleken dat Riforce uitblinkt in:

 • De snelheid van de eerste kennismaking
 • De kennismaking zelf
 • Begrip hebben voor de situatie van de cliënt
 • Aandacht voor de plichten van werkgever en werknemer

Daarnaast scoren onze re-integratiespecialisten relatief hoog op: “aandacht voor wat jij belangrijk vindt”.

Team Riforce

Jaarlijkse toetsing voor het Blik op Werk keurmerk

De missie van de dienstverleners die zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister is om ervoor te zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, van werk naar werk gaan, een eigen onderneming starten en een goede match vinden op de arbeidsmarkt.

Blik op Werk toetst de kwaliteit van dienstverleners die zijn opgenomen in het Register jaarlijks op:

 • Aantal afgeronde trajecten;
 • Plaatsingspercentages;
 • Kwaliteit van de re-integratiespecialisten;
 • Nakomen van (prestatie)afspraken met opdrachtgevers;
 • Tevredenheid opdrachtgevers en cliënten over geleverde diensten;
 • Privacy- en klachtenreglement en eisen aan de medewerkers;
 • Doelmatigheid en efficiëntie van interne processen.

De toetsing wordt door onderzoeksbureau Panteia uitgevoerd, waarmee de deskundigheid en onafhankelijkheid zijn gegarandeerd.

Loopbaanadvies gesprek

De scores van Riforce in het Kwaliteitsregister Blik op Werk 2022-2023

Uit het kwaliteitsonderzoek 2022-2023 kwamen als beoordelingscijfers naar voren:

Riforce Landelijk gemiddelde
Outplacement 8,9 8,2
2e en 1e spoor 7,9 8,1

 

Je vindt de regionale cijfers en het aantal respondenten van het meest recente klanttevredenheidsonderzoek over Riforce op de website van Blik op Werk.

Ons team zet zich dagelijks in om deze waardering door onze opdrachtgevers en cliënten vast te houden en waar mogelijk te verbeteren.