2e spoor re-integratie
in heel nederland

Restart, Revive, Riforce!

Wilt u iemand aanmelden
of een offerte ontvangen?

Maak dan een afspraak!

Wilt u iemand aanmelden
of een offerte ontvangen?

Maak gelijk een afspraak
via 088 - 304 14 04!

2e Spoor re-integratie

Wet Verbetering Poortwachter

Uw werknemer is langdurig ziek en kan hierdoor structureel zijn functie niet meer uitvoeren. Wanneer er geen andere passende functie binnen de organisatie beschikbaar is, zult u volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen met uw werknemer op zoek moeten gaan naar een andere functie buiten de organisatie, die aansluit op de mogelijkheden van uw werknemer. Dit wordt verstaan onder “2e spoor re-integratie” en de WVP is de reden waarom u dient te voldoen aan de wettelijke eisen. Het niet voldoen aan de eisen leidt namelijk tot een loonsanctie van het UWV. Wij letten erop dat het gehele proces 'poortwachterproof' is.

2e spoor re-integratie is een actief begeleidingstraject en wordt door een professionele loopbaanspecialist uitgevoerd. De specialist stelt een re-integratieplan op, gevolgd door een gedegen persoons- en goed onderbouwd zoekprofiel. Ook is het verplicht om een overzicht bij te houden van alle sollicitatie activiteiten. Het UWV toetst alle re-integratieactiviteiten voorafgaand aan de WIA aanvraag. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot een loondoorbetalingsverplichting. In de praktijk betekent dit dat de werkgever het loon van de zieke werknemer nog 1 jaar dient door te betalen.

wat doet riforce?

Ons 2e spoor re-integratietraject

Wij begeleiden uw werknemer in het volledige 2e spoor re-integratietraject met als doel het verwerven van nieuwe baan. Onze integrale aanpak is tweeledig, persoonlijk en zakelijk. Enerzijds begeleiden wij uw werknemer in het volledige 2e spoor re-integratietraject. De werknemer volgt een programma, ondergaat daarbij een veranderingsproces met veel individuele aandacht voor het begeleidingstraject naar passend werk. Ook wordt er geleerd hoe zij een nieuwe baan kunnen verwerven. Anderzijds voorkomen wij sancties. Wij maken hierbij gebruik van moderne systemen waarmee onze opdrachtgevers op dagelijkse basis de voortgang van het 2e spoor re-integratie traject kunnen volgen. Het administratie systeem voldoet aan de AVG wetgeving. Hierdoor is de veiligheid van persoonsinformatie gewaarborgd.

De werknemer volgt ons programma waarin aandacht is voor een begeleidingstraject naar passend werk. Wanneer dit onverhoopt niet mogelijk blijkt te zijn, dan zorgen wij ervoor dat er meer dan voldoende aantoonbare inspanningen is verricht voor een UWV – proof 2e spoor re- integratietraject. Riforce kent de werkwijze van het UWV, helpt bij de WIA aanvraag en gaat indien gewenst met de medewerker mee naar de WIA keuring bij het UWV.

Het programma en de kosten

2e Spoortraject € 1250 ex. btw

De inhoud van de eerste 3 maanden is als volgt:

 • Vrijblijvend intakegesprek
 • Individuele gesprekken
 • Loopbaantests
 • Opstellen van het re-integratieplan
 • Opstellen van het persoonsprofiel
 • Opstellen van het zoekprofiel
 • Toegang tot vacaturebank
 • Opmaak CV
 • Opmaak motivatiebrief
 • Jobhunting
 • Gespreksverslagen
 • Voortgangsrapportage

Verlenging € 250 per maand ex. btw

In het geval verlenging zien de daarop volgende maanden er als volgt uit:

 • Individuele gesprekken
 • Jobhunting
 • Gespreksverslagen
 • Voortgangsrapportage na 6 maanden
 • Voortgangsrapportage na 9 maanden
 • Traject evaluatie door Arbeidsdeskundige naar 6 en 9 maanden
 • Hulp bij WIA Aanvraag
 • Begeleiding bezoek verzekeringsarts UWV
 • Begeleiding bezoek arbeidsdeskundige UWV

Bij Riforce start 2e spoor re-integratie altijd met een traject van 3 maanden. In deze periode wordt aan de hand van individuele gesprekken en loopbaantesten een gedegen profiel opgesteld. In het zoekprofiel staan de passende functies omschreven waarop gesolliciteerd wordt. Er wordt direct gestart met sollicitatie activiteiten.
De kosten voor het traject van 3 maanden bedragen € 1250,- ex. btw.

Na deze 3 maanden wordt het traject, indien nodig, per maand verlengd.
De kosten voor verlenging bedragen € 250,- ex. btw.

Heeft u nog vragen?

Wilt u een adviesgesprek inplannen met 1 van onze adviseurs?

Heeft u nog vragen?

Wilt u een adviesgesprek inplannen met 1 van onze adviseurs?

wat is riforce?

Riforce is een landelijk opererend 2e spoor re-integratie bedrijf. Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring met 2e spoor re-integratie dienstverlening en het vinden van de juiste arbeidsplaats voor uw werknemer. Wij zijn specialisten met kennis van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Onze dienstverlening onderscheidt zich door persoonlijke aandacht, zakelijk advies en kwaliteitsborging door externe arbeidsdeskundigen. Wat ons uniek maakt, is dat tijdens het traject onze 2e spoor re- integratiedienstverlening tweemaal wordt getoetst. Hierdoor beschikken wij over de nieuwste kennis op het gebied van wet- en regelgeving en zijn wij in staat om onze begeleidingstrajecten met succes af te sluiten.

Riforce gebruikt moderne systemen zoals het cliënt/werkgevers portal Rapasso en de online vacaturebank Jobport. Hiermee zijn wij in staat om zowel uw werknemer als uzelf handige tools geven om het traject uit te voeren en te volgen. Wij beschikken over een gedegen kennis en ervaring om uw werknemer door deze transitie heen te begeleiden. Wij hebben jarenlange kennis van en ervaring met case- en verzuimmanagement en de werkwijze van het UWV.

waarom kiezen voor riforce?

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en geeft individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Riforce heeft een transparante aanpak en kosten

Transparante aanpak en kosten

Riforce ISO9001 gecertificeerd

ISO 9001
gecertificeerd

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en heeft landelijke dekking

Landelijke dekking

Riforce is AVG complient

AVG Compliant

Wit weegschaal icoon

Juiste prijs / kwaliteit

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en heeft ervaring met het UWV

UWV proof

klanten portal riforce

Cliënt/­Werk­ge­vers portal

waarom kiezen voor riforce?

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en geeft individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Riforce heeft een transparante aanpak en kosten

Transparante aanpak en kosten

Riforce ISO9001 gecertificeerd

ISO 9001
gecertificeerd

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en heeft landelijke dekking

Landelijke dekking

Riforce is AVG complient

AVG Compliant

Wit weegschaal icoon

Juiste prijs / kwaliteit

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en heeft ervaring met het UWV

UWV proof

klanten portal riforce

Cliënt/­Werk­ge­vers portal

waarom kiezen voor riforce?

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en geeft individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Riforce heeft een transparante aanpak en kosten

Transparante aanpak en kosten

Riforce ISO9001 gecertificeerd

ISO 9001 gecertificeerd

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en heeft landelijke dekking

Landelijke dekking

Riforce is AVG complient

AVG Compliant

Wit weegschaal icoon

Juiste prijs / kwaliteit

Riforce is de 2e spoor re-integratie specialist en heeft ervaring met het UWV

UWV proof

klanten portal riforce

Cliënt/­Wer­kge­vers portal