Blog

Medewerkers werven en behouden bij een krappe arbeidsmarkt

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers voor je organisatie

Oa3a4471

Talenten zijn schaars en worden alleen nog maar schaarser. Het aantrekken en behouden van talenten in je organisatie krijgt daarom steeds meer prioriteit. Maar hoe laat je zien dat je jouw medewerker serieus neemt, dat je zijn potentieel ziet en aandacht hebt voor human capital?

In dit blog lees je hoe Reflact©-metingen en loopbaanadvies daaraan bij kunnen dragen. Niet alleen voor de korte termijn, maar met duurzame resultaten. Zo groei je meer en meer van Human Resource Management naar Human Being Management.

Oa3a4274+ 1

Krapte op de arbeidsmarkt: aandacht voor je medewerkers via Reflact©

Steeds meer werkgevers solliciteren bij werknemers in plaats van andersom. Hoe maak jij als werkgever of HR-professional het verschil voor nieuwe en bestaande medewerkers? Een van de opties hiervoor is het aanbieden van een Reflact©-meting. Via deze korte meting en aanvullende adviesgesprekken krijgt je medewerker inzicht in zijn unieke set aan natuurlijke talenten en ontwikkelpotentieel. Door te ontdekken waar een medewerker energie van krijgt en op welke punten zijn energie mogelijk weglekt, kun je samen gerichte ontwikkelplannen opstellen, voelt je medewerker zich vitaal en blijft hij behouden voor je organisatie. Het laat zien dat je oog hebt voor je medewerker en dat je bijdraagt aan zijn ontwikkeling in het werk.

Duurzame inzetbaarheid van je medewerkers

Als je medewerker op de juiste plek zit, dan levert dit duurzame waarde op voor je organisatie. Sluiten de werkzaamheden niet of onvoldoende aan bij zijn natuurlijke talenten, dan ontstaan er energielekken, ontwikkelt je medewerker niet het potentieel dat aanwezig is of raken talenten vervormd. Zo ontstaat de kans op langdurig ziekteverzuim, een burn-out of gaat je medewerker op zoek naar ander werk. Niet alleen heel vervelend voor je medewerker, ook je organisatie betaalt hoge kosten en het team ondervindt er hinder van. Juist in de krappe arbeidsmarkt wil je dit natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Met loopbaanadvies en een Reflact©-meting vind je een goede aansluiting om het gesprek met je medewerker aan te gaan, een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen en blijft hij voor langere tijd verbonden aan je organisatie.

Van HRM naar HBM met Reflact©-metingen

Human Being Management gaat een stap verder dan Human Resources Management. Het komt los van cultuur en structuur en doet een beroep op de natuurlijke talenten van je teamleden. Door inzicht in de natuurlijke kwaliteiten van je teamleden leer je deze beter te benutten. Management gaat dan ook meer over criteria waaraan oplossingen moeten voldoen dan het aandragen van oplossingen. Je stimuleert medewerkers verantwoordelijkheden te nemen: ze gaan oplossingen bedenken die aan de criteria voldoen.

Door ieder teamlid met zijn unieke talenten in kaart te brengen:

 • Verbeter je de teamcohesie
 • Ontstaat er meer flow in een team
 • Weet je voor welke werkzaamheden je welke medewerker het beste kunt benaderen
 • Kun je elkaars talenten en kracht inzetten om doelen te bereiken
 • Krijg je inzicht in ontwikkelpotentieel van je medewerker
 • Ontdek je waar medewerkers op leeglopen (energielek, ziekteverzuimpreventie)
 • Behoud je je medewerkers voor langere termijn voor je organisatie

De resultaten uit Reflact©-metingen geven je als HR-professional de kapstok om HRM-visie binnen je organisatie door te ontwikkelen. Het geeft je duidelijk perspectief hoe je HRM in je organisatie kunt professionaliseren via een adequate instroom en het voorkomen van uitstroom van waardevolle medewerkers voor je organisatie.

Human Being Management

Een successtory voor je organisatie vraagt om natuurlijk leiderschap

Cultuur en leiderschap gaat over mensen; het implementeren van nieuwe inzichten staat dan ook niet op zichzelf. Voor de doorvertaling is het van belang dat je als werkgever een cultuur creëert waarin medewerkers zich serieus genomen voelen en dit de norm is. Daarvoor heb je natuurlijke leiders nodig die deze visie uitdragen. Door te investeren in leiderschap ontstaat vertrouwen en openheid, wat weer ruimte geeft voor groei.

Ga je met de uitkomsten van de Reflact©-metingen aan de slag en vertaal je ze naar de werkpraktijk, dan heb je niet alleen een goed verhaal, maar dan wordt het ook een successtory waarin medewerkers echt worden gezien. En op de plek waar je als medewerker echt gezien wordt, daar blijf je graag.

Om een succesvolle uitrol van HBM te realiseren is het belangrijk dat er binnen de organisatie voldoende ruimte is voor:

 • Een open en veilig klimaat: het team is er om samen te werken en elkaar te versterken
 • De visie dat medewerker elkaar naar grotere hoogte kunnen brengen
 • Vertrouwen en veiligheid tussen medewerkers en vanuit leidinggevenden naar medewerkers
 • Een versterkende en opbouwende houding naar elkaar
 • Leidinggevenden die de meerwaarde van Reflact© onderschrijven en binnen de organisatie handen en voeten kunnen en willen geven
 • Zelf kwetsbaarheid durven tonen
Sterk in nieuw werk

Vrijblijvend adviesgesprek

Benieuwd wat Reflact©-metingen voor jouw medewerkers en organisatie kunnen betekenen? Wil je uitgebreid loopbaanadvies aanvragen, inclusief Reflact-meting en werkgeversadvies over duurzame inzetbaarheid? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact op met onze loopbaanadviseur/Reflact-or.