De ACT-meting

Inzicht in jouw natuurlijke talenten

 • Ontdek je kwaliteiten en benut ze in je werk
 • Doe het werk dat echt bij je past
 • Te boeken als losse meting incl. advies of als onderdeel van een loopbaanadviestraject

Boek een ACT-meting

act meting

Waar krijg jij energie van in je werk?

De ACT-meting is een unieke en innovatieve tool om te achterhalen welke kernkwaliteiten je van nature bezit. Deze meting maak je online in slechts 12 minuten. In het eerste deel van de meting kies je beelden op basis van gevoel of beleving. Hiermee spreek je je onderbewuste aan, wat een laag dieper ligt dan het cognitieve (kennis) deel, dus dat wat je over jezelf denkt. In het tweede deel kies je competenties en wordt gemeten in hoeverre deze aansluiten bij het eerste deel.

Werken vanuit natuurlijk gedrag of prestatiegedrag

Door te toetsen wanneer je vanuit je natuurlijke gedrag en wanneer je vanuit prestatiegedrag (= aangeleerd gedrag) werkt, ontdek je waar je energie van krijgt en waar je op leegloopt. Als je te veel vanuit je prestatiegedrag werkt en te weinig uit je natuurlijke talent, loop je meer kans op chronisch energieverlies wat op den duur kan leiden tot een burn-out. Daarnaast blijkt uit de meting wat je ontwikkelmogelijkheden zijn: dit zijn de competenties die in jouw kracht liggen, maar waar je je nog niet bewust van bent.

De baan die past bij jouw natuurlijke talenten

Via de meting krijg je een volledig plaatje van kwaliteiten die energie geven in je werk, maar die je nog niet inzet. Of van de werkzaamheden die je uitvoert, terwijl je daar geen energie van krijgt. Gecombineerd met het loopbaanadvies van Riforce ontdek je waar jouw natuurlijke kracht ligt, wat je energiegevers zijn en welke baan daar perfect bij past.

Werkwijze ACT-meting

In drie stappen voert de loopbaanadviseur de meting uit:

Rif icon round light blue 1

Telefonische intake

Tijdens het beeldbellen maken we kennis en formuleren we samen je loopbaanvraag.

Rif icon round light blue 2

ACT-meting

De ACT-meting maak je online. Doe dit bij voorkeur in een rustige omgeving. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 12 minuten.

Rif icon round light blue 3

Adviesrapport en -gesprek

Na de test stelt je loopbaanadviseur een uitgebreid adviesrapport op. De resultaten en het advies bespreek je samen tijdens een adviesgesprek, dit kan telefonisch of op locatie.

Tarieven

Kosten voor een ACT-meting en advies

€ 350,- excl. btw
 • Telefonische intake
 • Online ACT-meting
 • Uitgebreid adviesrapport
 • Adviesgesprek met loopbaanadviseur
Neem contact op
Oa3a7782

Liever een volledig loopbaanadviestraject inclusief ACT-meting?

Veel gestelde vragen over de ACT-meting

Wat is een ACT-meting?

De ACT®-meting (Analytical Compentence Tool) is een slimme, innovatieve tool om inzicht te krijgen in de kwaliteiten die je van nature bezit en die voor meer energie zorgen zodra je deze inzet in je werk. Ook onbelichte kwaliteiten komen uit de meting naar voren. Daarnaast ontdek je welke aangeleerde competenties potentiële energieslurpers zijn.

Wat kost een ACT-meting?

Een ACT-meting kost € 350,- excl. btw. Dit is inclusief intake, rapportage en uitgebreid adviesgesprek. Je kunt de ACT-meting ook doen als onderdeel van een volledig loopbaanadviestraject.

Wat wordt er gemeten met een ACT-meting?

De ACT-meting combineert beelden en tekst om inzicht te geven in:
• De competenties die van nature bij je horen en die je energie geven;
• Je ontwikkelpotentieel: de nog onderbelichte talenten die je van nature bezit;
• Welke aangeleerde competenties voor een energielek kunnen zorgen.

Wat gebeurt er na de ACT-meting?

Je ontvangt een uitgebreid, onderbouwd adviesrapport dat de loopbaanadviseur in het laatste gesprek met je doorneemt. In het terugkoppelgesprek licht de loopbaanadviseur toe hoe je de uitkomsten het beste kunt koppelen aan je loopbaanvraag.

Welke bedrijfscultuur past bij jou? En past de huidige cultuur waarin je werkzaam bent wel bij je? Welke natuurlijke talenten heb je zelf al geactiveerd en welke kwaliteiten kan je nog inzetten zodat je met meer plezier en energie werkt? Ook aangeleerde competenties en potentiële energielekken komen aan bod.

Wanneer is de ACT-meting ontwikkeld?

De ACT-meting is in 2011 ontwikkeld en gebaseerd op jarenlang onderzoek door dhr. Eduard J. Baas naar onbewuste processen en natuurlijke drijfveren in werk. De grondslag van de meting ligt in de psychoanalyse (onder meer door psycholoog Carl Jung) en de wens om verder te onderzoeken wat mensen – onbewust/vanuit hun natuur – drijft in werk.

Waar is de ACT-meting op gebaseerd?

Ons gedrag wordt voor het grootste gedeelte aangestuurd vanuit ons onderbewustzijn. Deze black box biedt waardevolle aanknopingspunten om de rollen die mensen vervullen (in werk, relatie(s), privé) te analyseren. Hierin ligt de sleutel naar het onbewuste dat meer vertelt over ons energiepatroon en energetische velden.

Het is gelukt om deze natuurlijke drijfveren via generieke beelden grijpbaarder te maken in de ACT-meting. Deze sluiten – na jarenlange research – aan bij de twaalf persoonlijkheids-/archetypen van psycholoog Carl Jung. De ACT-meting is overigens een zelfreflectie instrument en geen beoordelingsinstrument of psychologische test.

Waarom is de ACT-meting bedacht?

Om mensen gelukkig(er) te laten zijn in hun werk is er veel onderzoek gedaan naar natuurlijke drijfveren. Voor de ACT-meting is er specifiek gezocht naar generieke beelden om het grijpbare (de black box) te doorgronden. Het resultaat zijn beelden die aansluiten op de archetypen van Carl Jung (deel 1) en specifieke competenties in werk (deel 2 van de meting).

Door de generieke beelden in de meting te presenteren waarop de deelnemer intuïtief reageert, wordt de blinde vlek op het gebied van natuurlijk gedrag en energiegevers inzichtelijk. Het idee hierachter is dat als je werkt je vanuit je natuurlijke talent, je energie krijgt omdat je vanuit een natuurlijke flow werkt. Doe je dit minder, dan krijgen aangeleerde competenties (forced) meer ruimte en ontstaan er energielekken.

Wat maakt de ACT-meting uniek?

De ACT-meting is een aanvulling op bekende meetinstrumenten die alleen de ratio aanspreken. Het meest onderscheidende is dat je inzicht krijgt in hoe gedrag – onbewust – ontstaat en wat natuurlijke drijfveren zijn.

De meting is ruimer dan wie jij denkt te zijn op basis van stellingen of feiten. Verder is het een ander type meetmethode door eerst afbeeldingen te tonen, waarop je intuïtief reageert en door het rangschikken van competenties. De korte duur van de meting is ook een unieke eigenschap.

Hoe werkt een ACT-meting?

Een ACT-meting bestaat uit twee delen: beelden die je kiest op basis van je intuïtie en het rangschikken van competenties waarvan jij vindt dat ze bij je passen. Door de beelden op gevoel te kiezen ga je voorbij aan je hoofd en aan wie je denkt te zijn (cognitie).

Is de ACT-meting een psychologische test?

Nee, het is geen psychologische test maar een meting van jouw set aan unieke talenten. Tijdens de meting beslis je puur op gevoel welke beelden je aanspreken en in welke competenties jij je het meest herkent.

Afhankelijk van je vraagstelling en de mate waarin je aan zelfreflectie wil doen, krijg je een goed beeld van wie je werkelijk bent in je werk (en eventueel breder), zonder oordeel en altijd met een positieve insteek. Het is dan ook een zelfreflectie instrument en geen beoordelingsinstrument.

Hoe betrouwbaar is de ACT-meting?

De ACT-meting is zeer betrouwbaar. Hierbij gelden wel een paar ideale omstandigheden. Zorg dat je uitgerust aan de meting begint. Verder is het van belang dat je het eerste deel – beelden – intuïtief selecteert. Bij het tweede deel – competenties – rangschik je welke jíj bij je vindt passen. Dan is de betrouwbaarheid het hoogst.

Zit je in een ‘life event’, bijvoorbeeld midden in een burn-out, ernstige ziekte of emotionele tijd, dan is het beter de ACT-meting uit te stellen tot je (bijna) uit die fase bent.

Wat zijn de sterke kanten van de ACT-meting?

 • Je krijgt zicht op hoe gedrag onbewust ontstaat.
 • Het is een andere meetmethode dan gangbare metingen of tests, omdat je voorkeursbeelden kiest en de competenties selecteert waarvan jij vindt dat ze het beste bij je passen.
 • Het is een korte online meting van ongeveer 12 minuten.
 • Door beelden te selecteren ga je voorbij aan je hoofd. Want wie je denkt te zijn is altijd maar een beperkt deel, namelijk op basis van cognitie en stellingen. De ACT meet ruimer, namelijk het intuïtieve/onbewuste deel.

Wat is een minder sterke kant van de ACT-meting?

Als je de meting intuïtief maakt, krijg je herkenbare resultaten terug. Ga je bovenmatig analyseren of maak je de meting tijdens een burn-out of ernstige ziekte, dan zijn de resultaten vertekend. Je kunt dan beter wachten tot het moment waarop je weer op zoek bent naar nieuw perspectief in werk.

Wat is de meerwaarde van de ACT-or of loopbaanadviseur?

De meerwaarde van de loopbaanadviseur vertaalt zich in de aansluiting bij jou – als mens met jouw specifieke vraag. Een vertrouwensbasis is hierbij van belang, zodat je in openheid kunt delen wat je wil delen. De ACT-or bespreekt tijdens de intake je loopbaanvraag.

Na het maken van de meting licht de loopbaanadviseur/ACT-or de uitkomsten aan je toe. Hierin komen alle aspecten aan bod: je natuurlijke talenten, de talenten die nog onderbelicht zijn en op welke competenties je mogelijk leegloopt. De positieve wisselwerking tussen ACT-or en cliënt is belangrijk voor een ideale vertaling van jouw persoonlijke adviezen naar de praktijk.

Wat staat er in het rapport?

Uit de rapportage van de meting volgt jouw unieke persoonlijke dynamiek. Je krijgt inzicht hoe jij je intuïtief hebt ontwikkeld en wat je drijft. We brengen letterlijk in beeld wie je bent met jouw energie, vanuit je diepere drijfveren. Het rapport is hierbij een hulpmiddel om een goed onderbouwd adviesgesprek met je te voeren. De meting is hierbij niet de waarheid, de wisselwerking met je loopbaanadviseur/ACT-or, je loopbaanvraag en de mate waarin je aan zelfreflectie wil doen, staan hierbij centraal.

Je ontdekt wat je natuurlijke kwaliteiten zijn (flow energy) en welke talenten je nog kunt ontwikkelen. Ook krijg je inzicht in je aangeleerde kwaliteiten. Deze kunnen helpend, maar soms dominant zijn en dan kosten ze je juist energie (forced energy). Dit gaat vaak ongemerkt. Ervaar je heel veel druk, dan dreigen aangeleerde kwaliteiten je veel energie te kosten en vervormen ze juist.

De resultaten uit de ACT-meting geven je daarmee aanknopingspunten voor zelfreflectie: je herkent gedragspatronen bij jezelf en kunt je natuurlijke talenten verder uitbouwen en/of onbelichte talenten verder ontwikkelen. Zo ontstaat er balans en krijg je (nog) meer energie in je werk.

Is de ACT-meting voor iedereen geschikt?

De ACT-meting is in de basis geschikt voor iedereen die werkt. Zit je middenin een (zware) mentale of fysieke ziekte, dan kun je de meting beter niet ‘in the heat of the moment’ maken. Verder is het van belang dat je naar jezelf wil en durft te kijken. Hierbij bepaal jij hoever je hierin wilt gaan aan de hand van de loopbaanvraag die je tijdens de intake met je loopbaanadviseur vaststelt.

Wat bereik ik als medewerker met de ACT-meting?

Door te ontdekken wat je natuurlijke talenten, valkuilen en belemmeringen zijn, krijg je beter inzicht in de werkzaamheden die van nature bij je passen. Hierdoor krijg je energie van je werk in plaats van dat je erop leegloopt. Ook ontdek je welke talenten nog tot bloei mogen komen omdat dit ook energiegevers zijn.

Daarnaast weet je welke competenties verder van je af liggen en die je beter niet door kunt ontwikkelen omdat deze niet in je aanleg zitten en waarop je mogelijk leegloopt, vooral onder hoge druk.

Wat bereik ik als werkgever met de ACT-meting?

Als werkgever krijg je goede inzichten in de talenten en het ontwikkelpotentieel van je medewerkers. Je kunt hiermee de samenwerking binnen en tussen teams verbeteren. Op individueel niveau kun je rollen en werkzaamheden zo inrichten, dat je medewerker met plezier en energie werkt.

Ook kun je het ontwikkelpotentieel van medewerkers onderzoeken en gericht investeren in opleidingen, trainingen en loopbaantrajecten. Daarnaast kan de ACT®-meting een signaalfunctie geven als je medewerker dreigt uit te vallen vanwege disbalans tussen natuurlijk (flow) en aangeleerd (forced) gedrag. Bij een grote hoeveelheid werkzaamheden die te ver van zijn natuurlijke talenten afliggen kan een burn-out op de loer liggen.

Gecombineerd met loopbaanadvies kun je met ACT®-metingen de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers bevorderen wat extra welkom is in een krappe arbeidsmarkt.

Wat betekent HBM?

Human Being Management (HBM) is een managementfilosofie die naar medewerkers, teams en organisaties kijkt vanuit de (5%) bewuste en (95%) onbewuste drijfveren die ons gedrag aansturen. HBM gaat verder dan structuur en cultuur omdat je met name naar de natuurlijke drijfveren van medewerkers kijkt. Hierdoor kun je niet alleen de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers verbeteren, maar ook de samenwerking binnen en tussen teams.

Wat kan ik met HBM bereiken in mijn team?

HBM gaat een stap verder dan HRM. Het komt los van cultuur en structuur en doet een beroep op de natuurlijke talenten van je teamleden. Door inzicht in de natuurlijke kwaliteiten van je teamleden leer je deze beter te benutten. Management gaat dan ook meer over criteria waaraan oplossingen moeten voldoen dan het aandragen van oplossingen. Je stimuleert medewerkers verantwoordelijkheden te nemen: ze gaan oplossingen bedenken die aan de criteria voldoen.

Wat is een burn-out?

In grote lijnen betekent een burn-out dat je altijd aan staat, dat je het voor iedereen goed wil doen en in je werk niet/minder bent aangesloten bij je natuurlijke talenten. Je bent daarmee van je unieke natuurlijke ik verwijderd en opgebrand. Je loopt over met bezieling, geeft veel aan je omgeving, vaak met grote toewijding. Loop je daarin te veel over, dan loop je leeg.

Wat is een bore-out?

Bij een bore-out weet je eigenlijk niet wat je motiveert. Iets remt je om jezelf te zien. Je raakt je energie niet kwijt, maar je energie staat ook niet aan. Verder ben je niet of onvoldoende aangesloten op je omgeving.

Sterk in nieuw werk

Vrijblijvend adviesgesprek

Heb je een vraag of wil je meer info, onze loopbaanadviseurs helpen je graag. Bel: 088 304 1404 of maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Teamfoto transparant