2e spoor re-integratie

Via 2e spoor re-integratie naar nieuw passend werk

 • 3 mnd traject € 1.775, 6 mnd traject € 2.750
 • Direct starten & online realtime inzicht
 • Beperk de schadelast en voorkom boetes

Direct advies nodig?

2e spoor

Re-integratie 2e spoor: nieuw perspectief voor werkgevers en werknemers

Is je werknemer langdurig ziek? Ben je genoodzaakt een 2e spoortraject op te starten op advies van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige? Vanuit het UWV en de Wet verbetering Poortwachter gelden regels waaraan je als werkgever tijdig en zorgvuldig moet voldoen. Daarnaast heb je te maken met flink oplopende verzuimkosten.

Wil je de schadelast beperken? Door onze re-integratiespecialisten tijdig in te schakelen voorkom je boetes van het UWV. Daarnaast kun je een deel van de schadelast verminderen doordat wij je medewerker begeleiden naar een nieuwe passende baan. Hierdoor beperk je ook de kosten voor de gedifferentieerde premieopslag/premie werkhervattingskas. Met ons traject voldoe je aan de wettelijke eisen. En: je medewerker gaat op een andere werkplek weer met plezier en vertrouwen aan de slag! Zo creëren we nieuw perspectief voor werkgevers en werknemers.

Speciale 2e spoor trajecten

Riforce kent speciale 2e spoor trajecten voor Poolse medewerkers en de transportsector. Werkgevers in de transportsector hebben hun eigen uitdagingen en de Poolse wetgeving, taal en cultuur kunnen een barrière zijn voor werkgevers met Poolse medewerkers. Lees meer op de speciale thema pagina’s.

Waarom 2e spoor re-integratie bij Riforce?

Icon expertise white expertise white 27

Ontzorgen

Met onze kennis, ervaring en tijd ontzorgen wij je volledig. Onze gecertificeerde re-integratiespecialisten buigen een ingewikkeld traject om naar een soepel lopend proces.

Icon regels white

Snel en doelgericht

We zetten het 2e spoor snel voor je in gang. Je medewerker kan binnen 5 werkdagen bij ons terecht. Daadkrachtig werken we aan alle acties die stapsgewijs moeten worden uitgezet.

Icon reductie white

Beperking schadelast

Door langdurig ziekteverzuim lopen de kosten flink op. Onze re-integratiespecialisten helpen je om tijdig zorgvuldige stappen te nemen in het 2e spoortraject. Daarmee voorkom je een hogere schadelast.

Icon gecombineerd white

Kennis van regels en eisen

Schakel je ons in, dan weet je zeker dat je aan alle wettelijke regels (WvP) voldoet. Ook kun je rekenen op tijdige en duidelijke rapportages voor het UWV.

Icon nieuw werk white

Nieuw perspectief in werk

Voor je medewerker is dit een lastige tijd. Wij helpen hem om weer nieuwe energie te vinden in een fijne passende baan.

Icon certificering white

NOLOC-certificering en Blik op Werk

Je bent zeker van expertise in case en care management: onze ervaren re-integratiespecialisten staan geregistreerd bij NOLOC en Blik op Werk.

Stappenplan 2e spoor re-integratie

Icon intake
1

Intake

Icon profiel
2

Profiel

Icon coaching1
3

Training

Icon ontwikkelen
4

Sollicitatievaardigheden en tools ontwikkelen

Icon vaardigheden
5

Coaching en jobhunting

Icon nieuwe baan
6

Nieuwe baan

Stappenplan 2e spoor re-integratie

1. Intake

 • Hoe is de situatie ontstaan en hoe gaan we verder?
 • Loopbaantest, persoonlijkheidstest, test intake naar werk.
 • Stappenplan om de medewerker naar nieuw werk te begeleiden.

2. Profiel

 • Persoonlijk profiel: ‘wie ben ik?’ Wat zijn motiverende factoren? Wat zijn fysieke of mentale belemmeringen?
 • Zoekprofiel: inzicht in welke functies mogelijk en passend zijn bij het cv en de achtergrond.

3. Training

 • Volgen van (online) trainingen, bijv. vakgericht en/of gericht op sollicitatievaardigheden.
 • Doel: het verkleinen van een eventueel ‘gat’ tussen het persoonlijke profiel en het zoekprofiel.

4. Sollicitatievaardigheden en tools ontwikkelen

 • Schrijven van een aansprekende sollicitatiebrief.
 • Modern cv opstellen, toegespitst op de vacature.
 • Netwerken via LinkedIn en bestaande contacten

5. Coaching en jobhunting

 • Actief zoeken naar passende vacatures via Jobport.
 • Een sterke elevator pitch houden in 1 minuut.
 • Voorbereiden en nabespreken van sollicitatiegesprekken.

6. Nieuwe baan

Binnen de mogelijkheden een nieuwe passende baan vinden of een werkervaringsplaats met een minimale looptijd van 6 maanden.

Haalbaarheidsonderzoek

Op advies van de arbeidsdeskundige of bedrijfsarts een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren?

Onze re-integratiespecialisten onderzoeken nauwgezet of het noodzakelijk is om een 2e spoor te starten. Met ons adviesrapport kun je altijd een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Ons haalbaarheidsonderzoek
Oa3a7768 01

Combinatie van slimme tools

Ons 2e spoor re-integratietraject bestaat uit persoonlijke gesprekken, tests en (online) ontwikkeltools. Afhankelijk van de nog te ontwikkelen competenties volgt de medewerker trainingen en maakt hij opdrachten. Alle onderdelen versterken elkaar en zijn bewezen effectief.

Oa3a5050

Maandelijks verlengbaar traject

Het basistraject 2e spoor re-integratie duurt 3 maanden en wordt maandelijks automatisch verlengd. Een 2e spoortraject stopt als:

 1. de werknemer zelf ontslag neemt,
 2. na 104 weken ziekte en beschikking van het UWV of
 3. bij betermelding.

Tot die tijd moet de werknemer het traject – volgens de WvP en het UWV – doorlopen.

Oa3a3858

Duidelijke rapportages en adviezen

Afhankelijk van de duur van het traject schrijft onze re-integratiespecialist voortgangsrapportages na 3, 6 en 9 maanden. Bij afronding van het traject ontvang je een duidelijke eindrapportage en evaluatie. Hiermee voldoe je aan de eisen van het UWV en WvP.

Groei 01

Realtime inzicht in het volledige 2e spoortraject

Via ons online systeem Rapasso heb je realtime inzage in de sollicitatieactiviteiten van je medewerker, de gespreksverslagen en tussentijdse rapportages. Ook helpt het de werknemer bij het maken van afspraken en opdrachten. Rapasso is 24/7 toegankelijk, AVG-proof en gebruikersvriendelijk. Meerdere bv’s? Ook dan zie je in 1 oogopslag alle updates, wel zo makkelijk!

Vraag meer informatie aan
Riforce dashboard
Tarieven

Basistraject 3 maanden

€ 1.775,- excl. btw

 • Individuele gesprekken
 • Doorlopend toegang tot de online Academy en Jobport
 • Realtime inzage via cliëntvolgsysteem Rapasso
 • Loopbaantests
 • Opstellen van het re-integratieplan

Vervolgtraject per maand

€ 335,- excl. btw

 • Individuele gesprekken
 • Doorlopend toegang tot de online Academy en Jobport
 • Realtime inzage via cliëntvolgsysteem Rapasso
 • Jobhunting

Veel gestelde vragen over 2e spoor re-integratie

Wat is een tweede spoor re-integratie traject?

Een 2e spoor re-integratietraject betekent volgens de Wet verbetering poortwachter: een actief begeleidingstraject naar ander werk bij een andere werkgever wanneer het huidige werk niet meer passend is door ziekte.

Wanneer wordt een 2e spoor re-integratie traject gestart?

Een 2e spoor re-integratietraject wordt vaak na 1 ziektejaar ingezet. Echter, het kan al gestart worden vanaf het begin van het re-integratietraject als dan al duidelijk is dat re-integratie 1e spoor (terugkeer bij de huidige werkgever) niet mogelijk is, ook niet met eventuele aanpassingen. Voor een werkgever is het belangrijk om tijdig met re-integratie 2e spoor te beginnen. Vaak is de eerstejaarsevaluatie (een evaluatie aan het eind van het eerste ziektejaar) hier een geschikt moment voor.

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden is om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Mag ik een 2e spoor traject weigeren?

Nee, medewerking door de werknemer aan het tweede spoor is verplicht op basis van de Wet verbetering poortwachter. Bij weigering of onvoldoende inspanning moet de werkgever het loon stopzetten.

Wat is een werkervaringsplek 2e spoor?

Een werkervaringsplek stelt de werknemer in staat om – met behoud van de huidige functie – ervaring op te doen bij een andere werkgever in een andere functie. Een werkervaringsplaats is altijd voor bepaalde tijd en kan overgaan in een detachering.

Wanneer is een 2e spoor traject succesvol?

Op het moment dat de werknemer adequaat is begeleid naar nieuw passend werk voordat de 104 weken zijn verstreken of het re-integratiedossier is goedgekeurd door het UWV.

Wat gebeurt er als een re-integratie tweede spoor traject mislukt?

Wanneer het UWV oordeelt dat een 2e spoor re-integratietraject is mislukt kan het UWV hiervoor een loonsanctie opleggen voor de duur van maximaal 1 jaar. Dit betekent dat de werkgever het loon van de werknemer een jaar door zal moeten betalen en verantwoordelijk is voor de re-integratie.

Wanneer krijg ik een loonsanctie bij een tweede spoor traject?

Wanneer het aangeleverde re-integratie dossier gedurende de WIA-aanvraag wordt afgekeurd door het UWV.

Wat is mijn salaris tijdens van het volgen van het 2e spoor?

De werkgever is verplicht om per jaar minstens 70% van het laatst verdiende salaris te betalen van voordat een werknemer ziek werd. Beroepsspecifieke afspraken over salaris tijdens re-integratie 2e spoor zijn vastgelegd in de desbetreffende CAO.

Mag er een vaststellingsovereenkomst vastgesteld worden tijdens het 2e spoor?

Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst te ontbinden mag er geen sprake zijn van ziekte. Tijdens de eerste 104 weken van het ziekteverzuim geldt immers een ontslagverbod. Het UWV zal de WW-uitkering dan ook weigeren. Wanneer er sprake is van langdurend verzuim en er is vastgesteld dat een werknemer zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren, dient een 2e spoor re-integratietraject ingezet te worden volgens de Wet verbetering poortwachter.

Wat betekent passend werk?

We spreken van passend werk wanneer een functie aansluit bij je arbeidsverleden, opleiding, gezondheid en het laatst verdiende loon.

Is het 2e spoor re-integratie traject verplicht?

De werkgever is volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om een 2e spoortraject in te zetten. De werknemer is verplicht hieraan mee te werken.

Wat zijn de 2e spoor verplichtingen van de werknemer?

De werknemer dient mee te werken aan het 2e spoor re-integratietraject.

Wat zijn de rechten en plichten bij een tweede spoor re-integratie traject voor een werknemer?

De werknemer is volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om mee te werken aan het 2e spoortraject. Wanneer een werknemer zich hier niet aan houdt, kan dit onder meer een loonopschorting tot gevolg hebben. De werknemer mag verwachten dat er een adequaat 2e spoortraject wordt verzorgd waarbij er ondersteuning wordt geboden om een nieuwe passende baan te bemachtigen.

Wat zijn de 2e spoor verplichtingen voor een werkgever?

De werkgever is eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie. De werkgever is dan ook verplicht om een 2e spoortraject in te zetten en te monitoren.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek 2e spoor?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet wanneer een werknemer ongeveer 1 jaar in het ziekteverzuim zit. Een arbeidsdeskundige onderzoekt de geschiktheid voor eigen werk, aangepast eigen werk, een andere functie bij de eigen werkgever of een andere functie bij een andere werkgever.

Sterk in nieuw werk

Vrijblijvend adviesgesprek

TeamfotoHeb je een vraag of wil je meer info, bel dan met een van onze loopbaanadviseurs: 088 304 1404.
Of maak een afspraak voor een adviesgesprek.