2e spoor traject transportsector

Nieuw passend werk voor medewerkers in het transport

 • 3 mnd traject € 1.700 | 6 mnd traject € 2.700
 • Direct starten & online realtime inzicht
 • Beperk de schadelast en voorkom boetes

Direct advies nodig?

vrachtwagenchaffeur

Ken jij de route en regels rondom ziekteverzuim?

Heb je te maken met bijvoorbeeld chauffeurs of logistiek medewerkers die langdurig met ziekteverlof zijn? Rondom het 1e ziektejaar wordt het 2e spoor traject opgestart vanwege de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Een tijdrovend en ingewikkeld proces, waar je als werkgever of HR-afdeling niet altijd de capaciteit of kennis voor in huis hebt.

De re-integratiespecialisten van Riforce zijn ervaren in 2e spoor trajecten en kennen de ins en outs van de transportwereld. We zorgen ervoor dat alle trajecten aan de wettelijke vereisten voldoen, dat de rapportages duidelijk zijn en dat je werknemer binnen de mogelijkheden weer een nieuwe werkplek – bijvoorbeeld via detachering of bij een andere werkgever – vindt met een passend salaris.

Ook een overzichtelijk 2e spoor traject voor jouw werknemer tegen duidelijke tarieven? Bel voor vrijblijvend advies.

 

Ander werk met een passend salaris voor jouw medewerker

In het zoeken naar nieuwe mogelijkheden met een passend salaris gaan we heel ver:

 • We analyseren wat de opties in de breedte zijn voor werk buiten de huidige organisatie.
 • Kunnen we de chauffeur herplaatsen binnen de transport/vervoerssector?
 • Welke banen leveren het hoogst mogelijke salaris op?

In veel gevallen zien we chauffeurs met een lang dienstverband bij hun huidige werkgever. Combineer dit met een leeftijd die gemiddeld hoger ligt en minder actuele kennis van bijvoorbeeld pc-gebruik, dan vraagt dit om extra inzet van werkgever, werknemer en re-integratiespecialist om van het 2e spoor traject een succes te maken.

Juist bij dit proces kunnen wij je duidelijkheid, overzicht en daadkracht bieden. Heb je te maken met chauffeurs die langdurig met ziekteverlof zijn? Rondom het 1e ziektejaar wordt dan het 2e spoor traject opgestart vanwege de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter.

Een tijdrovend en ingewikkeld proces, waar je als werkgever of HR-afdeling niet altijd de capaciteit of kennis voor in huis hebt. De re-integratiespecialisten van Riforce zijn ervaren in 2e spoor trajecten en kennen de ins en outs van de transportwereld.

We zorgen ervoor dat alle trajecten aan de wettelijke vereisten voldoen, dat de rapportages duidelijk zijn en dat je werknemer binnen de mogelijkheden weer een nieuwe werkplek – bijvoorbeeld via detachering of bij een andere werkgever – vindt met een passend salaris.

Waarom 2e spoor re-integratie voor transport bij Riforce?

Icon expertise white expertise white 27

Altijd online inzicht in de voortgang

Als werkgever ontvang je digitale informatie over het verloop van het traject. Via ons online cliëntvolgsysteem heb je realtime inzage in de sollicitatieactiviteiten van je werknemer, de gespreksverslagen en tussentijdse rapportages. Het cliëntvolgsysteem is 24/7 toegankelijk, AVG-proof en gebruikersvriendelijk. Wil je daarnaast persoonlijk overleg of advies, dan staan onze specialisten daar altijd voor open.

Icon regels white

Persoonlijke begeleiding en online ontwikkelen

Onze 2e spoor trajecten verlopen in concrete en overzichtelijke stappen. De persoonlijke begeleiding gecombineerd met (online) trainen en het maken van opdrachten werkt: zowel voor werkgever als werknemer biedt dit duidelijke meerwaarde. Dit zie je ook terug in de hoge waarderingscijfers van onze klanten en cliënten.

Icon gecombineerd white

Schadelastreductie

Wil je de schadelast voor je opdrachtgever beperken? Schakel onze re-integratiespecialisten tijdig in om boetes van het UWV te voorkomen. Daarnaast reduceren wij een deel van de schadelast doordat wij werknemers begeleiden naar een nieuwe passende baan. Hierdoor verlagen wij ook de kosten voor de gedifferentieerde premieopslag/premie werkhervattingskas voor je opdrachtgever.

Stappenplan 2e spoor re-integratie

Icon intake
1

Intake

Icon profiel
2

Profiel

Icon coaching1
3

Training

Icon ontwikkelen
4

Sollicitatievaardigheden en tools ontwikkelen

Icon vaardigheden
5

Coaching en jobhunting

Icon nieuwe baan
6

Nieuwe baan

Stappenplan 2e spoor re-integratie

1. Intake

 • Hoe is de situatie ontstaan en hoe gaan we verder?
 • Loopbaantest, persoonlijkheidstest, test intake naar werk.
 • Stappenplan om de medewerker naar nieuw werk te begeleiden.

2. Profiel

 • Persoonlijk profiel: ‘wie ben ik?’ Wat zijn motiverende factoren? Wat zijn fysieke of mentale belemmeringen?
 • Zoekprofiel: inzicht in welke functies mogelijk en passend zijn bij het cv en de achtergrond.

3. Training

 • Volgen van (online) trainingen, bijv. vakgericht en/of gericht op sollicitatievaardigheden.
 • Doel: het verkleinen van een eventueel ‘gat’ tussen het persoonlijke profiel en het zoekprofiel.

4. Sollicitatievaardigheden en tools ontwikkelen

 • Schrijven van een aansprekende sollicitatiebrief.
 • Modern cv opstellen, toegespitst op de vacature.
 • Netwerken via LinkedIn en bestaande contacten

5. Coaching en jobhunting

 • Actief zoeken naar passende vacatures via Jobport.
 • Een sterke elevator pitch houden in 1 minuut.
 • Voorbereiden en nabespreken van sollicitatiegesprekken.

6. Nieuwe baan

Binnen de mogelijkheden een nieuwe passende baan vinden of een werkervaringsplaats met een minimale looptijd van 6 maanden.

2e spoor transport

Het ideale plaatje: behoud je werknemer binnen de transportwereld

Binnen de beroepsgroep is er een groot tekort aan bekwaam en ervaren personeel. Hoe mooi is het dan om bekwame werknemers te behouden binnen de transportsector?

Dit levert verschillende voordelen op:
• De nieuwe werkgever is geholpen met een ervaren, enthousiaste kracht;
• De werknemer behoudt een goed salaris.

Binnen of buiten de sector re-integreren: wij helpen werkgevers en werknemers aan nieuw perspectief in werk!

Chauffeur in cabine

Onze re-integratiespecialisten kennen de specifieke zaken die spelen bij langdurig verzuim in de logistieke sector.

Een paar highlights:

Doorbetaling loon tijdens het tweede ziektejaar: 70% of 100%?

In het eerste ziektejaar heeft de werknemer volgens de cao Beroepsgoederenvervoer recht op een loondoorbetaling van 100% van het functieloon. Na het eerste ziektejaar daalt het loon naar 70%. Naast deze loonbetaling heeft de werknemer mogelijk recht op een toeslag boven op zijn loon. Maar wist je ook dat de werknemer – als hij een aanvullende ziektekostenzekering heeft afgesloten met daarin een vergoeding voor fysiotherapie, psychologische hulp en een diëtist – ook het tweede jaar 100% van het functieloon uitbetaald krijgt? Hierbij geldt als aanvullende voorwaarde dat de werknemer meewerkt aan zijn re-integratie. Deze regeling is vooral voordelig voor de werknemer, de werkgever zelf heeft hier minder baat bij.

Het doorbetalen van 100% van het functieloon kan leiden tot minder motivatie om mee te werken aan re-integratie, omdat vervangende functies veelal in een lagere schaal zijn ingedeeld. Om de werknemer toch naar een andere functie te begeleiden heeft onze re-integratiespecialist een speciale ‘toolbox’: denk hierbij aan detachering bij andere bedrijven of re-integratie naar een minder belastende functie in de logistieke sector.

Heeft de werknemer geen aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten, dan is er geen sprake van aanvulling tot 100% van het functieloon in het tweede ziektejaar, maar wordt dit bijgesteld naar 70%.

Overons1

Begeleiding naar ander werk in de transportsector is gecompliceerder

Iemand van baan naar baan begeleiden in de logistieke sector ligt wel wat gecompliceerder dan bij andere 2e spoor trajecten: we zien meestal chauffeurs met een bovengemiddelde leeftijd die minder opleiding hebben genoten en weinig tot geen pc-ervaring hebben. Alternatieve functies zijn er wel, bijvoorbeeld in de productiesector, maar daar ligt het loon vaak lager, waardoor de motivatie kan ontbreken om actief te solliciteren.

De re-integratiespecialist van Riforce kijkt samen met je werknemer naar wat nog passend werk kan zijn. Want als een werknemer niet meer op de vrachtwagen kan rijden en/of zware ladingen kan laden en lossen, dan kan hij/zij misschien nog wel een andere rol in de transportsector vervullen. Ook kijken we samen naar mogelijkheden om andere of nieuwe basiskennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een pc-training.

act-meting

Regels rondom detachering 2e spoor, ken jij ze allemaal?

Hebben we een passende detacheringsplek gevonden voor de werknemer, dan moeten de afspraken voor alle partijen goed en duidelijk vastgelegd worden. Dit om de risico’s op boetes te beperken die uit de eis van dienstbetrekking in de Wet wegvervoer goederen (Wwg) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) gelden.

Zorgvuldigheid, tijdigheid en duidelijke rapportages zijn hierbij ‘key’: wij zorgen ervoor dat een detachering bij een ander bedrijf vlekkeloos verloopt. Wist je bijvoorbeeld dat je om personeel te detacheren een juiste SBI-code (beroepsgoederenvervoer/detachering) moet hebben? Deze code kun je toevoegen bij de Kamer van Koophandel, waarvoor wij de snelste en makkelijkste route kennen. Ook de verslaglegging richting UWV regelen wij voor je.

Content image 2e spoor5

Andere aandachtspunten

Het salaris van een chauffeur ligt relatief hoog

Onze ervaring is dat het salaris van (internationale) chauffeurs hoger ligt dan dat in andere sectoren. Dit komt doordat er over het algemeen meer wordt overgewerkt binnen de transportsector. Daarom zetten wij extra ons in om te kijken of een werknemer behouden kan blijven binnen de transportsector, via taxivervoer of bijvoorbeeld als heftruck- of buschauffeur.

(Tijdelijke) inname rijbewijs

Sommige cliënten raken hun rijbewijs (tijdelijk) kwijt, bijvoorbeeld vanwege fysieke klachten. Ook dan kijken we naar wat er nog wel mogelijk is. Terugkeer binnen de sector is dan lastiger, toch onderzoeken en adviseren we welke trainingen de weg openen naar ander werk met een redelijk salaris. Daarbij houden we in het oog dat we te maken hebben met werknemers die het gewend zijn om onderweg te zijn.

Onjuiste SBI-code voor detachering

Soms komt het voor dat een werknemer niet gedetacheerd kan worden, omdat de vereiste SBI-code onjuist is of ontbreekt. Dan bieden wij advies en een stappenplan om dit alsnog zo snel mogelijk te regelen.

Tarieven

Basistraject 3 maanden

€ 1.700,- excl. btw

 • Individuele gesprekken
 • Doorlopend toegang tot de online Academy en Jobport
 • Realtime inzage via cliëntvolgsysteem Rapasso
 • Loopbaantests
 • Opstellen van het re-integratieplan

Vervolgtraject per maand

€ 335,- excl. btw

 • Individuele gesprekken
 • Doorlopend toegang tot de online Academy en Jobport
 • Realtime inzage via cliëntvolgsysteem Rapasso
 • Jobhunting

Veelgestelde vragen

Is het 2e spoor traject voor de transportsector wezenlijk anders?

De wettelijk regels voor het 2e-spoor traject zijn voor alle bedrijven gelijk. Toch zijn er specifieke omstandigheden die het voor chauffeurs moeilijker maken een passende baan te vinden tegen een goed salaris.

Waarom kan mijn werknemer niet direct gedetacheerd worden?

In sommige gevallen is de vereiste SBI-code onjuist is of ontbreekt deze. Dan bieden wij advies en een stappenplan om dit alsnog zo snel mogelijk te regelen.

Wat zijn de perspectieven voor mijn werknemer?

Binnen de beroepsgroep is er een groot tekort aan bekwaam en ervaren personeel. Hoe mooi is het dan om bekwame werknemers te behouden binnen de transportsector?

Welke regels gelden er voor mijn werknemers?

Bij detachering gelden er extra regels die voorvloeien uit de Wet wegvervoer goederen (Wwg) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI).

Sterk in nieuw werk

Vrijblijvend adviesgesprek

Maak nu een afspraak voor een adviesgesprek. Heb je een vraag of wil je meer info, bel dan met een onze loopbaanadviseurs: 088 304 1404

Bel ons