2e spoor traject en werkervaring

Werkervaringsplekken en detachering van medewerkers vanuit het 2e spoor

De financiële vangnetten, voordelen en voorwaarden bij re-integratie
Direct advies nodig?

Team werk

Bij het aanbieden van een werkervaringsplek binnen het 2e spoor is de eerste vraag die nieuwe werkgevers vaak stellen: ‘Waarom zou ik een “zieke” medewerker in dienst nemen?’

We hebben een aantal redenen voor je op een rijtje gezet:

 • Ziek zijn voor de ene baan hoeft niet te betekenen dat de medewerker ook ziek is voor de andere baan. In de meeste gevallen solliciteert de kandidaat als ‘gezonde’ medewerker (die bijvoorbeeld niet meer als chauffeur kan werken, maar wel als portier);
 • Motivatie van de medewerker: niemand is voor zijn plezier ziek en de meeste mensen die ziek zijn willen gewoon heel graag werken;
 • Je kunt op een risicoloze basis een zieke medewerker in dienst nemen. Het enige verschil is dat je het weet;
 • Als werkgever en werknemer kun je een lange periode – risicoloos – aan elkaar wennen via een werkervaringsplek en de daarop volgende detachering;
 • Na indiensttreding geldt een no-risk-polis van 5 jaar (Ziektewet regeling);
 • Looncompensatie.

In dit artikel lees je meer over het bieden van een werkervaringsplek, de loonkostenvergoeding en no-risk polis. Je krijgt er niet alleen een gemotiveerde en geïnteresseerde medewerker voor terug, ook zet je als werkgever maximaal in op werkgelegenheid en nieuwe kansen in werk. Een mooie win-win situatie in maatschappelijk verantwoord ondernemen!

 

Op zoek naar passend werk in het 2e spoor

Medewerkers die niet meer kunnen terugkeren binnen de eigen organisatie moeten na het eerste ziektejaar op zoek gaan naar een passende functie bij een andere organisatie als er geen passende banen bij de eigen werkgever zijn. Dit is niet vrijblijvend, maar een verplichting vanuit UWV. Kandidaten mogen dan een aantal wensberoepen aangeven, maar het is niet altijd gezegd dat deze ook goed matchen en passen bij de belastbaarheid.

Onze re-integratiespecialisten zetten zich in om samen met kandidaten te zoeken naar functies die zij nog wel kunnen uitvoeren en waar zij affiniteit mee hebben. We zoeken altijd naar een goede match tussen werkgever en werknemer.

Werkervaringsplek en no-risk polis 2e spoor

Icon expertise white expertise white 27

Wat is een werkervaringsplek?

Via een werkervaringsplek kunnen werknemers die in een 2e spoortraject zitten en kunnen re-integreren relevante werkervaring opdoen. Dit start altijd met een werkervaringsplaats van 6 tot 8 weken met de intentie om daarna een detachering aan te gaan. Als deze periode wederzijds goed bevalt, zet de nieuwe werkgever deze om in een detacheringsovereenkomst met de intentie om de kandidaat in dienst te nemen.

Het grote voordeel van deze constructie is dat de huidige werkgever een gedeelte van de loonkosten vergoed krijgt via de inlenende partij. De inlener loopt geen enkel risico, omdat de medewerker in dienst blijft bij de huidige werkgever.

De detachering duurt in de meeste gevallen tot einde wachttijd van de WIA, daarna kan de bestaande werkgever de medewerker ontslaan – waarbij de transitievergoeding door UWV wordt betaald – en treedt de werknemer met no-risk polis in dienst bij de nieuwe werkgever.

Icon regels white

Wat houdt de no-riskpolis in?

De no-riskpolis is een regeling die geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt het volgende in:
• Je kunt een Ziektewetuitkering voor je werknemer krijgen als hij ziek wordt;
• Je hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet;
• Je hoeft geen hogere premie te betalen als je werknemer een WIA-uitkering krijgt.

De no-riskpolis is 5 jaar geldig. Voorwaarde is dat de werknemer de WIA-keuring heeft doorlopen en afgerond. Verlenging van de no-risk is in specifieke gevallen mogelijk met nogmaals 5 jaar.

Verder kun je loonkostensubsidie aanvragen ter compensatie van het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Daarnaast stimuleert UWV een succesvolle re-integratie door jobcoaching te vergoeden. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met onze re-integratiespecialist.

Redenen om een werkervaringsplek aan te bieden

De arbeidsmarkt is krap, waardoor het lastig is om bepaalde vacatures in te vullen. Het bieden van een werkervaringsplek kan hiervoor een oplossing zijn. Verder biedt het veel goodwill op voor je bedrijf of organisatie: het laat zien dat het hart op de goede plek zit voor medewerkers – ook als zij uit een lastig traject komen. Een werkervaringsplek bieden met goede begeleiding, dat is pas ècht maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goed voorbeeld van duurzame inzetbaarheid.

Hierdoor kan de re-integrerende werknemer:

 • Ontdekken of de functie past bij de interesses en de belastbaarheid;
 • Arbeidsritme opbouwen;
 • Onderzoeken of er een goede match is met de organisatie;
 • Focussen op mogelijkheden in werk;
 • Nieuwe vaardigheden leren;
 • Zelfvertrouwen opbouwen.

Als nieuwe werkgever heb je diverse voordelen:

 • Bij een werkervaringsplek wordt het loon doorbetaald door de uitlenende partij;
 • Eventuele financiële risico’s zijn afgedekt door een no-risk polis (bij indiensttreding);
 • Jobcoaching die door UWV wordt vergoed;
 • Je bedrijf of organisatie heeft een extra gemotiveerd personeelslid in dienst;
 • De werkbelasting voor het bestaande team daalt.
Werkervaringsplek

Samenwerking kandidaat, werkgever en re-integratiespecialist

De werkervaringsplek is een samenwerking tussen de werknemer, de re-integratiespecialist en de werkervaringsplekbegeleider op de nieuwe werkplek. De medewerker kan hierbij altijd terugvallen op de re-integratiespecialist. Het is belangrijk dat vooraf duidelijk is wat precies de doelen van de werkervaringsplek en detachering zijn.

Daarnaast is het van belang dat de begeleider in je bedrijf of organisatie de medewerker begeleidt bij het kennismaken, plannen en het evalueren, zodat het proces goed wordt begeleid en de medewerker zich gesteund voelt.

Tevreden medewerker

Wat is de rol van de re-integratiespecialist van Riforce?

Onze re-integratiespecialist helpt en adviseert gedurende het hele 2e spoor traject. Het doel is om samen de kortste weg naar werk uit te stippelen en nieuw perspectief in werk te creëren.

Voor werkgevers bestaat de ondersteuning uit advies en overleg tijdens het gehele traject, bijvoorbeeld over de geldende regelingen, voorwaarden en arbeidsovereenkomsten. Verder vergroten wij het succes van de re-integratie door jobcoaching.

Voor werknemers kun je hierbij denken aan individuele gesprekken, (online) tests, coachingsgesprekken, het opstellen van een zoekprofiel, ondersteuning bij solliciteren, evaluatiegesprekken en adviezen over het traject zelf.

Veelgestelde vragen

Wat is een werkervaringsplek 2e spoor?

Via een werkervaringsplek kunnen werknemers die in een 2e spoortraject zitten en kunnen re-integreren relevante werkervaring opdoen. Dit start altijd met een werkervaringsplaats van 6 tot 8 weken met de intentie om daarna een detachering aan te gaan. Als deze periode wederzijds goed bevalt, zet de nieuwe werkgever deze om in een detacheringsovereenkomst met de intentie om de kandidaat in dienst te nemen.

Het grote voordeel van deze constructie is dat de huidige werkgever een gedeelte van de loonkosten vergoed krijgt via de inlenende partij. De inlener loopt geen enkel risico, omdat de medewerker in dienst blijft bij de huidige werkgever.

Wat is een no-riskpolis 2e spoor?

De no-riskpolis is een regeling die geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt het volgende in:

 • Je kunt een Ziektewetuitkering voor je werknemer krijgen als hij ziek wordt;
 • Je hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet;
 • Je hoeft geen hogere premie te betalen als je werknemer een WIA-uitkering krijgt.

De no-riskpolis is 5 jaar geldig. Voorwaarde is dat de werknemer de WIA-keuring heeft doorlopen en afgerond. Verlenging van de no-risk is in specifieke gevallen mogelijk met nogmaals 5 jaar.

Welke (financiële) voordelen zijn er nog meer?

Als inlener kun je loonkostensubsidie aanvragen ter compensatie van het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Daarnaast stimuleert UWV een succesvolle re-integratie door jobcoaching te vergoeden.

Sterk in nieuw werk

Vrijblijvend adviesgesprek

Heb je een vraag of wil je meer informatie, onze loopbaanadviseurs helpen je graag. Bel: 088 304 1404 of maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Teamfoto transparant