Nieuw passend werk voor uw medewerker?

Riforce > Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Bij langdurig ziekteverzuim is het aan te bevelen om via een arbeidskundig onderzoek de re-integratiemogelijkheden van uw medewerker in kaart te laten brengen. Dit moment ligt meestal rond het eerste jaar van verzuim en - afhankelijk van de situatie - eventueel eerder.

Als de arbeidskundige concludeert dat de mogelijkheden voor re-integratie zeer klein of twijfelachtig zijn en/of als u zelf wilt toetsen of het opstarten van een 2e spoor traject voldoende zinvol is, biedt een haalbaarheidsonderzoek concreet inzicht.

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek van Riforce.nl geeft duidelijkheid of uw medewerker in staat is terug te keren op de reguliere arbeidsmarkt, in een duurzame baan met minimaal 65% van de oude loonwaarde. Hierbij neemt de specialist onder meer de huidige en toekomstige medische belastbaarheid van de medewerker en de situatie op de arbeidsmarkt in beschouwing.

Wanneer een onderzoek opstarten?
Riforce.nl adviseert om een haalbaarheidsonderzoek te doen als:

  • Uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er weinig tot geen re-integratiemogelijkheden zijn voor uw medewerker;
  • Er een reële en onderbouwde verwachting is dat uw medewerker bij een WIA-beoordeling voor meer dan 80% afgekeurd wordt.

Rapportage en het vervolg
Ter afronding van het onderzoek ontvangt u een duidelijk onderbouwde rapportage. Als blijkt dat het 2e spoor niet zinvol is, dan kunt u met ons rapport en advies een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Werkwijze haalbaarheidsonderzoek
In drie stappen voert de specialist het onderzoek uit:

  1. Dossierstudie en eventueel aanvullende informatie opvragen bij de betrokken partijen, zoals opdrachtgever, bedrijfsarts, HR, arbeidsdeskundige;
  2. Uitgebreid gesprek met uw medewerker;
  3. Duidelijk onderbouwde rapportage met advies over het al dan niet opstarten van het 2e spoor. Ook leest u in het rapport adviezen over de vervolgstappen in het proces.

Overigens hebben onze specialisten ruime ervaring in haalbaarheidsonderzoek en pakken het traject zorgvuldig voor u en uw medewerker op.

Kosten

Het tarief voor een haalbaarheidsonderzoek inclusief rapportage en advies bedraagt € 895,- excl. btw.

Als u na het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek besluit om het 2e spoor voor de desbetreffende medewerker door Riforce.nl te laten uitvoeren, dan verrekenen wij bovenstaand bedrag met de kosten voor het basistraject van 3 maanden.